Vi utvecklar människor, företag och vår omvärld

Ambiento är ett oberoende management- och IT konsultföretag. Att kontinuerligt utveckla människor är en bärande del i vår verksamhet. I vår miljö vidareutvecklas och inspireras såväl individer som team. Vi bidrar till att skapa en motiverande arbetsplats där människor möts. Våra medarbetare skapar tillsammans med våra kunder ett hållbart, inspirerande och utvecklande arbetsliv.

Man jobbar vid skrivbord

Passion

Att känna passion och glädje är viktigt i vårt arbete och vår vardag och något vi konstant eftersträvar som en naturlig del såväl inom Ambiento som hos våra kunder. Vi är genuint intresserade av våra kunder och medarbetare, deras situation, utmaningar och möjligheter och känner stolthet och engagemang i det vi gör och bidrar till.

Kunskap

Kunskap och vidareutveckling av både oss själva och våra kunder är kärnan i det vi arbetar med dagligen. Vi slutar aldrig vara nyfikna och hjälper varandra och våra kunder att våga prova nya vägar och utvecklas över tid. Varje medarbetare utvecklas utifrån sin utgångspunkt och ambition där vi erbjuder en miljö som släpper fram energi, kreativitet och samarbete.

Integritet

Genom att vara goda förebilder bidrar vi till att utveckla oss själva och vår omgivning. Vi strävar efter att vara konsekventa och lätta att förstå och tydliga i vår kommunikation. Vi är ödmjuka och söker konstruktiva lösningar i komplexa sammanhang och förhåller oss till situationer utan att påverkas av yttre påtryckningar. Saker som vi utlovar blir gjorda och vi tror på och står för det vi gör och vågar erkänna när det blir fel.

Hållbarhet

Vi är övertygade om att varje individ fungerar långsiktigt bäst när man finner balans i livet. Vi erbjuder en miljö med stort engagemang, där vi ser hållbarhet som en naturlig del för varje individ och relation. Vi arbetar långsiktigt, är måna om varandra och lägger energi på individuellt välmående och långsiktiga relationer.

Kvinnor skrattar och har roligt Women laughs and have a good time

Vår kultur

Ambiento är ett företag som centrerar verksamheten runt våra medarbetare och kunder. Vi har en professionell, öppen och inkluderande kultur där alla bidrar till vår gemensamma framgång. Vi bejakar individen och söker att utveckla individens unika färdigheter över tid. Vi eftersträvar aktivt jämställdhet och tror på alla personers individuella förmåga. Vi tror på en platt organisation utan titlar och hierarkier där varje individs ambition, driv och förmåga är grunden till utveckling och framgång. Vi möter människor och situationer med respekt, nyfikenhet och närvaro. Som personer kännetecknas vi som ansvarstagande, personliga, ödmjuka och har integritet.

Helikoptervy över Riddarholmen i Stockholm Helikoptervy över Riddarholmen i Stockholm

Vi vill bidra till Er framgång

Vi verkar i en omvärld med snabba förändringar där våra kunders perspektiv, situation och miljö är utgångspunkten i allt vi gör. Att effektivisera processer och rationalisera ej affärskritiska funktioner pågår kontinuerligt för att frigöra medel och kapacitet för vidareutveckling av affärsmodellen där informationsteknologi, som en möjliggörare, införlivas djupare i verksamhetsutvecklingen.

Man på snöig skogsväg Man på snöig skogsväg

Företag och organisationer vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar genom att balansera en snabbrörlig affärsutveckling med kostnadseffektiva, skalbara processer. Arbetet med att förfina organisationen och etablera nya arbetssätt för att leda och styra mot fortsatt kontinuerlig förändring är en framgångsfaktor.

På de kunder där vi verkar har vi under senare år sett ett ökat fokus mot kund- och marknadsnära områden genom hela värdekedjan inom så väl B2C som B2B.

Processer och informationsflöden inom dessa områden har inledningsvis varit relativt löst kopplade mot exempelvis varuförsörjning, planering och finans men vi ser en tydlig trend mot att vidareutvecklade tjänster och affärsmodeller kräver en tätare integration av affärsprocesser mellan ”demand” och ”supply” där intelligenta och skalbara IT lösningar med hög grad av automation och fokus på kundupplevelsen genom alla interaktioner införs för att betjäna digitala och fysiska interaktioner kostnadseffektivt och skalbart.

Initiativ drivs typiskt för att differentiera sig genom att utveckla processer, tjänster och erbjudanden där våra kunder har en tydlig ambition att skala upp, industrialisera och koppla samman informationsflöden mellan underliggande plattformar och IT komponenter för att erbjuda en bättre kundupplevelse.

dekorativ linje
Utan det samarbete och den erfarenhet som Ambiento bidrar med till vår verksamhet, så hade införandet av vår nya IT plattform tagit väsentligt mer tid och kostat mer. Genom Ambientos stöd så utmanas både vi som kund men även våra andra samarbetspartners vilket bidrar starkt till vår framgång och att vi utvecklas.
Citatbild

Vårt erbjudande

Vi erbjuder oberoende och marknadsledande specialistkunskap inom management och IT. Vi använder vår djupa och breda erfarenhet inom affärssystem och teknik tillsammans med moderna metoder och processer för att möjliggöra förändring och innovation tillsammans med våra kunder och nätverk av samarbetspartners.

Typiskt verkar vi i roller som specialiststöd på kundens sida eller som ett mindre team. Vi arbetar oberoende från produktleverantörer och styrs inte av licensförsäljning, drift- eller förvaltningsåtaganden. På Ambiento arbetar vi med olika typer av projekt och kan tillhandahålla såväl mindre som medelstora team. Erfarenhet är ett viktigt komplement till sakkunskapen. Även om varje projekt har sina specifika utmaningar så har vi ofta stött på liknande frågeställningar tidigare. Vi bidrar aktivt till att överföra kunskap såväl på kort som lång sikt hos våra kunder.

Exempel på erbjudanden:

Ambiento /Advisor & Specialist Rådgivning och expertstöd alternativt tillfälliga linjeroller

Ambiento /Leadership Projektledning och ledarskap

Ambiento /Teams Leverans av mindre projekt, delar av större projekt eller kvalitetssäkring

Ambiento /Subscription Paketerad återkommande rådgivning och kunskapsöverföring

Ambiento /Labs Kunskap och innovation tillsammans

Ambiento /Network Nätverk av samarbetspartners

Exempel på områden som vi verkar inom:

  • Strategi och processutveckling
  • Krav och analys
  • Upphandling och utvärdering
  • Kvalificerade Point-of-Views, 2nd opinions
  • Arkitektur och design
  • Projekt-, förändrings- och testledning
  • Kvalitetssäkring och mentorskap
  • Informationshantering och analys
  • Teknik, utveckling och integration
  • Införande och vidareutveckling av Affärssystem

Vill du jobba med oss?

Vi söker personer med gedigen kunskap inom samtliga av Ambientos erbjudanden. Passar du in på Ambiento och vill du bli del i vårt växande team, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Ambiento will process your personal data when you send this form.