Vi utvecklar människor, företag och vår omvärld

Ambiento är ett oberoende management- och IT konsultföretag. Att kontinuerligt utveckla människor är en bärande del i vår verksamhet. I vår miljö vidareutvecklas och inspireras såväl individer som team. Vi bidrar till att skapa en motiverande arbetsplats där människor möts. Våra medarbetare skapar tillsammans med våra kunder ett hållbart, inspirerande och utvecklande arbetsliv.

Man jobbar vid skrivbord

Passion

Att känna passion och glädje är viktigt i vårt arbete och vår vardag och något vi konstant eftersträvar som en naturlig del såväl inom Ambiento som hos våra kunder. Vi är genuint intresserade av våra kunder och medarbetare, deras situation, utmaningar och möjligheter och känner stolthet och engagemang i det vi gör och bidrar till.

Kunskap

Kunskap och vidareutveckling av både oss själva och våra kunder är kärnan i det vi arbetar med dagligen. Vi slutar aldrig vara nyfikna och hjälper varandra och våra kunder att våga prova nya vägar och utvecklas över tid. Varje medarbetare utvecklas utifrån sin utgångspunkt och ambition där vi erbjuder en miljö som släpper fram energi, kreativitet och samarbete.

Integritet

Genom att vara goda förebilder bidrar vi till att utveckla oss själva och vår omgivning. Vi strävar efter att vara konsekventa och lätta att förstå och tydliga i vår kommunikation. Vi är ödmjuka och söker konstruktiva lösningar i komplexa sammanhang och förhåller oss till situationer utan att påverkas av yttre påtryckningar. Saker som vi utlovar blir gjorda och vi tror på och står för det vi gör och vågar erkänna när det blir fel.

Hållbarhet

Vi är övertygade om att varje individ fungerar långsiktigt bäst när man finner balans i livet. Vi erbjuder en miljö med stort engagemang, där vi ser hållbarhet som en naturlig del för varje individ och relation. Vi arbetar långsiktigt, är måna om varandra och lägger energi på individuellt välmående och långsiktiga relationer.

Kvinnor skrattar och har roligt Women laughs and have a good time

Vår kultur

Ambiento är ett företag som centrerar verksamheten runt våra medarbetare och kunder. Vi har en professionell, öppen och inkluderande kultur där alla bidrar till vår gemensamma framgång. Vi bejakar individen och söker att utveckla individens unika färdigheter över tid. Vi eftersträvar aktivt jämställdhet och tror på alla personers individuella förmåga. Vi tror på en platt organisation utan titlar och hierarkier där varje individs ambition, driv och förmåga är grunden till utveckling och framgång. Vi möter människor och situationer med respekt, nyfikenhet och närvaro. Som personer kännetecknas vi som ansvarstagande, personliga, ödmjuka och har integritet.

Helikoptervy över Riddarholmen i Stockholm Helikoptervy över Riddarholmen i Stockholm

Vi vill bidra till Er framgång

Våra kunders perspektiv, situation och miljö är utgångspunkten i allt vi gör. Typiskt verkar vi i roller som specialiststöd på kundens sida eller som ett mindre team. Vi arbetar oberoende från produktleverantörer och styrs inte av licensförsäljning eller drift och förvaltningsåtaganden. På Ambiento arbetar vi med olika typer av projekt och kan tillhandahålla såväl mindre som medelstora team. Erfarenhet är ett viktigt komplement till sakkunskapen. Även om varje projekt har sina specifika utmaningar så har vi ofta stött på liknande frågeställningar tidigare. Vi bidrar aktivt till att överföra kunskap såväl på kort som lång sikt hos våra kunder.

dekorativ linje
Utan det samarbete och den erfarenhet som Ambiento bidrar med till vår verksamhet, så hade införandet av vår nya IT plattform tagit väsentligt mer tid och kostat mer. Genom Ambientos stöd så utmanas både vi som kund men även våra andra samarbetspartners vilket bidrar starkt till vår framgång och att vi utvecklas.
Citatbild

Vårt erbjudande

Vi erbjuder oberoende och marknadsledande specialistkunskap inom management och IT. Vi använder vår djupa och breda erfarenhet inom affärssystem och teknik tillsammans med moderna metoder och processer för att möjliggöra förändring och innovation tillsammans med våra kunder.

Exempel på erbjudanden:

 • Ambiento Advisor & Specialist
  • Rådgivning och expertstöd alternativt tillfälliga linjeroller
 • Ambiento Leadership
  • Projektledning och ledarskap
 • Ambiento Teams
  • Leverans av mindre projekt, delar av större projekt eller kvalitetssäkring
 • Ambiento Subscription
  • Paketerad återkommande rådgivning och kunskapsöverföring
 • Ambiento Labs
  • Kunskap och innovation tillsammans
 • Ambiento Associates
  • Nätverk av samarbetspartners

Exempel på roller och områden som vi verkar inom:

 • Affärssystem
 • Strategi och processutveckling
 • Krav och analys
 • Upphandling och utvärdering
 • Projekt-, förändrings- och testledning
 • Kvalitetssäkring och mentorskap
 • Arkitektur och design
 • Informationshantering och analys
 • Teknik, utveckling och integration

För mer information, kontakta Markus Johansson på +46 70 206 36 22
eller markus.johansson@ambiento.se.

Vill du jobba med oss?

Vi söker personer med gedigen kunskap inom samtliga av Ambientos erbjudanden. Passar du in på Ambiento och vill du bli del i vårt växande team, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Ambiento will process your personal data when you send this form.