Effektivisering med automatiserat logistikcenter inom Retail

Företaget befinner sig i en expansiv fas där man utökar antalet butiker och accelererar digitala satsningar. För att stärka sin marknadsposition ytterligare och effektivisera sin logistik så har företaget beslutat att investera i ett centralt helautomatiserat logistikcenter.

Ambientos bistår både som övergripande lösningsarkitekt för IT/design och som kvalitets-ansvarig inom QA/test.

Lösning

Det nya logistikcentret kommer medföra stora processförändringar. Befintligt lager hanteras i hög grad manuellt till skillnad från det nya vilket kommer ha en väldigt hög grad av automation.

Optimering av flöden kommer att möjliggöra miljömässiga vinster och ökad lönsamhet genom effektivare resursutnyttjande och en ökad förflyttning till mer hållbara transportlösningar. Digitaliseringen kommer även ge möjlighet till nya och förbättrade kundupplevelser.

Mekanik och utrustning införs tillsammans med en specialiserad automationslösning som styr de fysiska delarna i lagret (exempelvis lagerplacering, plock, pack och märkning). Styr- och kontrollmöjligheterna inkluderar ”Machine Learning” och kommer att användas för att förbättra processerna automatiskt. Avancerade styrningsmöjligheter kommer finnas för att hantera lagerhållning och plockstrategier för olika typer av varor (exempelvis läkemedel och farligt gods).

Automationslösningen integreras till flera olika angränsande lösningsområden: Warehouse Management System (WMS), Transportation Management System (TMS) och till ny lösning inom Enterprise Resource Planning (ERP).

Lösningsarkitekturen syftar till att plocka ut styrkan från respektive systems fördelar samtidigt som förutsättningar för framtida flexibilitet skapas. Lösningen utformas för att möjliggöra för framtida förändringar i så väl scope som processer.

Den höga graden av automation ställer höga krav på information från både inbound/outbound -processer och masterdata. Integrationerna är kritiska för lösningen där dataintegritet är högt prioriterat. Lösningen designas för att säkerställa hög tillgänglighet med mycket korta svarstider genom att optimering av last- och volymhantering.

dekorativ linje
Ett automatiserat logistikcenter ger möjligheten att på ett enklare sätt anpassa kapacitet mot varierande behov samt att på ett kostnadseffektivt sätt hantera specifika ”belastningstoppar” genom 24-timmars automation.

Införande

Flera delar i verksamheten påverkas av den nya lösningen. Den förhöjda graden av automation medför förändringar i flera led, så väl ”bakåt” som ”framåt” i värdekedjan. Exempelvis så kommer leverantörer att behöva justera sitt sätt att tillhanda information och kommunikation med transportörer kommer att behöva utvecklas. Avancerad Master Data -hantering behöver etableras med ökat behov av att separera data mellan olika domäner och av att arbeta med snabba uppdateringar.

Affärsnytta

Att bygga ”lastbärare” specifikt anpassade efter mottagande butik är en central del i projektet vilket gör det möjligt för mottagaren att lägga så lite tid som möjligt på att plocka varor. Tid som frigörs av en sådan mer effektiv hantering kan istället kan läggas på att ge företagets kunder en ännu bättre upplevelse i butik.

Transportplaneringsystemet optimerar lastningssekvenserna av ”lastbärarna” i transportenheterna samt säkerställer optimala rutter så att transporter sker hållbart och på utsatt tid. Den nya logistikterminalen utvecklas för att också kunna öka andelen elektrifierade transporter.

Ett automatiserat logistikcenter ger möjligheten att på ett enklare sätt anpassa kapacitet mot varierande behov samt att på ett kostnadseffektivt sätt hantera specifika ”belastningstoppar” genom 24-timmars automation.

Kontakta oss

    Ambiento will process your personal data when you send this form.